Hvor gør jeg af affaldet

Papir og dagrenovation.

Papir, reklamer, telefonbøger m.m DOG IKKE PAP kommes i den ene af disse containere som er placeret ved opgang 1 + 6 +7-9 & 13 (den med sprække)

Restaffald, skal i poser som lukkes tæt til, og kommes i den anden af disse containere som er placeret ved opgang 1 + 6 +7-9 + 11 og 13 

 

Den første række kommes i pap buret i containergården, den anden kommes i papircontaineren.

Den til venstre er restaffald, den anden er til papir(IKKE PAP)

Elektronik skrot, jern, pap, batterier, maling, el-pærer og lysrør

Der er i containergården, som findes på enden af garagerne, indrettet specielle bure/beholdere til denne type affald.

Som FAKTA siger, det tager kun 5 min. det gør det også at sortere dit affald, så det bliver til værdier istedet.

PAP, også ølbakker uden plasik, skal skæres i stykker, og lægges i buret til PAP.

 HUSK brik for at komme ind og ud.

Her er spande til maling, batterier, el-sparepærer og lysstofrør.

Embalage -

Hvad er det?

Emballage er skyllet emballage af glas, plast og metal:

(DOG IKKE SORTE PLASTBAKKER -  De skal i restaffald.)

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Vinflasker
 • Syltetøjsglas
 • Plastflasker f.eks fra eddike og shampoo
 • Plast-skruelåg
 • Låg fra glas
 • Kapsler
 • Holdere fra fyrfadslys

 

Se flere eksempler på hvad du må komme i emballagebeholderen her

 

HVAD SKAL DET?

Emballagen skal sorteres fra den øvrige dagrenovation og kommes i emballagebeholderen, som vi tømmer en gang om måneden.

 

Gode råd 

 • Skyl emballage i koldt vand – du behøver ikke at bruge varmt vand og sæbe, eller...
 • Brug vandet fra rengøring af gryder og pander til også at skylle emballage, eller...
 • Sæt syltetøjsglasset eller anden emballage på den sidste plads i opvaskemaskinen.
 • Tag låget af emballagen og kom begge dele i emballagebeholderen.

 

HVAD SKER DER MED DET?

 • Når Renosyd henter emballage hos dig, så bliver det kørt til sortering og derefter til genanvendelse.
 • Plast kan enten genbruges eller forarbejdes og bruges til eksempelvis tøjproduktion
 • Metal kan enten genbruges eller smeltes om og bruges til eksempelvis cykelstel.
 • Hele glas og flasker bliver skyllet og genbrugt, og skåret glas bliver omsmeltet og genanvendt til at fremstille nye glasmaterialer 
 • Se filmen om emballagens vej

Storskrald og grønt affald

Blandet brændbart, er møbler, reoler m.m. som skal i den bagerste container.

Er der noget i sække skal disse være klare.

Grønt affald skal i forreste container, uden potter og bakker m.m.

Potter, altankasser, lerpotter og kopper skal i den grønne rullecontainer med deponiskilt på.