Referat af bestyrelses møde 17/10/2019

Afdelingsbestyrelsen

Formand Henrik Maj
Kan kontaktes på mail@henrikmaj.dk

Dorte Hee
Gudmundur Davidson
Hanne Hjort
Janni Nielsen

Suppleanter: