Venteliste til carporte

Vi har 6 carporte til udlejning. Prisen er kr. 85,- pr. mdr.

Pt. ingen ledige carporte.

Helle på administrationen ajourfører ventelise, så kontakt Helle hvis du/I ønsker en carport

Henvendelse sker til Helle på administrationen, mail hp@sab-net.dk  eller tlf. 86523300