Lejekontrakt

 

Lejekontrakt

For Ryparken´s beboerlokale

Ryparken udlejer hermed foreningens beboerlokale med tilhørende inventar til:

Bolighavende medlem i Skanderborg Andelsboligforening.

Navn _________________________________________________ (lejer)

Adresse  ______________________________________________   8660 Skanderborg

Telefon: _______________ Lejedato: ______________________

 

Depositum......................................................................Kr. ________________

Leje..............................................................................Kr. ________________

Defekt service.................................................................Kr. ________________  

Tilbagebetaling................................................................Kr.=================

 

Det er en forudsætning for at kunne leje beboerlokalet, at lejer er beboer i Skanderborg Andelsboligforening (www.sab-net.dk)

Lokaleleje og depositum

Leje udgør kr. 500,- pr. dag, eller kr. 700,- for 2 dage. Halv dags leje kr. 300,-

hvortil kommer et depositum på kr. 500,-. pr.dag, som betales sammen med lejebeløbet.

 

Lejekontrakten skal underskrives samtidig med indbetaling af leje og depositum, når nøglen afhentes.

Tilbagebetaling af depositum sker, når gildesalen er synet.

Såfremt der indkommer klager over brugen af lokalet herunder brug af musikanlæg uden for det fastsatte tidsrum  vil depositummet ikke blive tilbagebetalt!

Samtidig gennemgås lokalerne, service, inventar og udstyr for manglende effekter, ødelagt eller misbrugt udstyr.
Inventar og rengøring. Ituslået service sættes i vinduet i køkkenet.

Det er lejers pligt selv at kontrollere, at alt inventar m.m. er der ved overdragelsen af nøglerne til lokalet.

Ved mangler kontaktes bestyreren herom med det samme.

Lokalet afleveres i samme stand som ved overdragelsen.                                                     Rengøringen gælder også for vask af gulv på toiletter og lokale, komfur, ovne og køleskabe – samt fjernelse af alt affald til stor skralderummet ved nr. 1.
Hvis rengøring ikke er i den stand som udlejer forlanger, vil rengøring blive foretaget for lejers regning på timebasis a kr. 250,00 og fratrækkes depositum, evt. mod særskilt regning.

Erstatning for ødelagte effekter modregnes i depositum, evt. mod særskilt regning.

Gyldighed:

Lejemålet er bindende ved betaling af leje og depositum, samt underskrift af kontrakt. Ved afbestilling indtil 14 dage før lejedato, tilbagebetales halvdelen af lejen. Ved afbestilling herefter, tilbagebetales lejen ikke.

 

 Lejer erklærer ved sin underskrift

• At være indforstået med ovennævnte betingelser, samt at have modtaget genpart af lejeaftalen.  

• At acceptere at der ikke må spilles musik efter kl. 24.00, og salen forlades kl.01,00  

• At husordnen overholdes og at der tages hensyn til de øvrige beboere – lejer er ansvarlig for alle overtrædelser

I tilfælde af efterfølgende klager kan bestyrelsen udelukke lejer for fremtidig at kunne leje Lokalet samt inddrage depositum.

Bestyreren af lokalet har  mandat fra Ryparken´s  bestyrelse og træffer derfor alle nødvendige afgørelser.

 

 

Ryparken d. ____________    ___________________      _________________________

                                                    Lejer                                     Bestyrer af lokalet