Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde 19 marts kl. 19,00

Referat af Ekstraordinær afdelingsmøde d. 19 marts 2019 kl. 19,00 i festlokalet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent  Erling Weber jensen blev valgt, og kunne konstatere mødet indkaldt         rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Valg af referent Erling Weber Jensen blev valgt

3. Beslutning om flere p pladser  

    a. etablering af 10 p pladser foran nr 13 + 14 Projektet vil koste ca 85.000,- 

        Der var 24 stemmer for og 16 imod Forslaget er derfor godkendt.

    b. etablering af 6 p pladser foran gildesalen/festlokalet Projektet vil koste ca. 36.000,- kr 

        Blev ikke sat til afstemning, da punkt 3a var vedtaget.

    c. der etableres ikke flere p pladser. 

Blev ikke sat til afstemning da punkt 3a. var godkendt 

Ekstraordinært afdelingsmøde 19 marts kl. 19,00

Ekstraordinær afdelingsmøde d. 19 marts 2019 kl. 19,00 i festlokalet.

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. Beslutning om flere p pladser 

    a. etablering af 10 p pladser foran nr 13 + 14

    b. etablering af 6 p pladser foran gildesalen/festlokalet

    c. der etableres ikke flere p pladser.

Handsted Tømrer&Snedker vandt licitationen på Vinduer/døre og altanbrystninger.
Der vil snarest komme en tidsplan for hvornår i skal være klar med tømt altan, og fri plads ved vinduer.

Nyheder

Kære beboere 

Så er valget af ny bestyrelse overstået, i har haft chancen for udskiftning så hermed forsætter vi som hidtil.

I kan se de nye medlemmer af bestyrelsen her på siden.

Vi skal opfordre til at man viser hensyn når man ryger, dette er ikke tilladt i opgange og kældergange. Så venligst sørg for rygning udendørs.

Bankospillet er startet op igen, og ejligt med et godt fremmøde, håber i hænger ved resten af tiden.

Der vil komme nyt her på siden når vi har lavet en plan for hvad der skal ske.

Med venlig hilsen & god weekend

Torben